Clean room

W naszej ofercie znajdziecie Państwo szereg szkoleń poświęconych zagadnieniom wymogów prawnych (ISO 14644), dokumentacji oraz standardów pracy w pomieszczeniach czystych. Każde szkolenie ma charakter indywidualny i jest dostosowane do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa oraz działalności. Szkolenia składają się z części teoretycznej i praktycznej.

Zakres naszych szkoleń CLEAN ROOM

 • projekt budowlany, wyposażenie, kwalifikacja pomieszczeń
 • personel w pomieszczeniach czystych, specyfika pracy
 • dobór specjalistycznej odzieży stosowanej w pracy w CLEAN ROOM
 • zasady poruszania się w strefie kontrolowanej
 • dostosowanie procedur przetwarzania do wymogów prawnych
 • wyznaczanie miejsc, dokonywanie pomiarów liczby cząstek, interpretacja wyników
  technika mycia i dezynfekcji rąk
 • techniki i zasady mycia pomieszczeń i powierzchni
 • plan i protokół higieny pomieszczeń, dobór środków myjących i dezynfekujących
 • wyznaczenie punktów poboru do badań mikrobiologicznych

Po zidentyfikowaniu Państwa potrzeb stworzymy indywidualny program szkolenia, adekwatny do Państwa przedsiębiorstwa i charakteru działalności.