GDP

Ważnym elementem GDP jest stosowanie systemu zarządzania jakością, który:

  • obejmuje strukturę organizacyjną, procesy, zasoby oraz procedury i działania niezbędne do udokumentowania, że dostarczony produkt leczniczy, utrzymuje deklarowaną jakość i pochodzi z legalnego źródła dostaw,
  • zapewnia, że wszystkie produkty lecznicze są pozyskiwane, przechowywane oraz dostarczane zgodnie z procedurami GDP;
  • definiuje zakres odpowiedzialności, uprawnień i kompetencje personelu Hurtowni na poszczególnych stanowiskach pracy,
  • zapewnia, dystrybucję produktów leczniczych uprawnionym odbiorcom w odpowiednim czasie;
  • obejmuje dokumentowanie i badanie odstępstw od ustalonych procedur

Zakres naszych szkoleń GDP

  • wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej i Prawa Farmaceutycznego
  • opracowanie Dokumentacji Głównej Hurtowni oraz niezbędnych procedur operacyjnych
  • zasady nadzoru nad systemem jakości
  • analiza ryzyka procesów
  • techniki audytu wewnętrznego

Po zidentyfikowaniu Państwa potrzeb stworzymy indywidualny program szkolenia, adekwatny do Państwa przedsiębiorstwa i charakteru działalności.