GLP

W naszej ofercie znajdziecie Państwo szkolenia dotyczące wymogów  prawnych i dokumentacji oraz standardów pracy w laboratoriach GLP. Dobra Praktyka Laboratoryjna stanowi system zapewnienia wysokiej jakości i wiarygodności badań, oraz uzyskiwanych wyników od momentu ich planowania, aż po właściwe przechowywanie danych źródłowych i sprawozdań, tak by możliwe było prześledzenie toku badania lub jego całkowite odtworzenie.

Ogólne wymagania GLP

  • odpowiednio wyszkolony personel,
  • standardowe metody analityczne,
  • plan częstotliwości pobierania badania prób, sposób ich pobierania,
  • właściwa aparatura (regularnie sprawdzana i kalibrowana),
  • przechowywanie wyników badań
  • system zapisów

Zakres tematyczny każdego szkolenia jest indywidualne i dostosowany do potrzeb Państwa  działalności.