GMP

Dobra Praktyka Wytwarzania (Good Manufacturing Practice) narzuca zdefiniowanie każdego ogniwa produkcji. Oznacza to opracowanie pisemnych procedur oraz instrukcji dla całego procesu produkcji, w tym personelu, szkoleń, pozyskiwania surowców, otoczenia produkcyjnego, maszyn i urządzeń, magazynowania, transportu, dystrybucji, mycia i dezynfekcji, a także ochrony przed szkodnikami. Prowadzenie poprawnej dokumentacji umożliwia uniknięcie błędów, które mogą się zdarzyć w przekazywaniu informacji ustnej. GMP zapewnia eliminację z procesu produkcyjnego wszelkich działań przypadkowych oraz zapewnia przebieg procesu zgodny z instrukcjami i procedurami.

  • Zakres naszych szkoleń GMP
  • wymagania ogólne i szczegółowe GMP
  • personel kluczowy w wytwórni
  • kwalifikacja i walidacja
  • kontrola i nadzór nad procesem produkcji
    tworzenie i wdrażanie dokumentacji zwłaszcza medycznej i farmaceutycznej
  • prowadzenie audytów wewnętrznych i zewnętrznych
  • wymagania dotyczące opakowań będących w kontakcie z produktami leczniczymi / ISO 15378

Po zidentyfikowaniu Państwa potrzeb stworzymy indywidualny program szkolenia, adekwatny do Państwa przedsiębiorstwa i charakteru działalności.