PN-EN ISO 14644

Pomieszczenia czyste to obszary, które klasyfikuje się ze względu na stężenia zanieczyszczeń cząstkami stałymi oraz występowanie drobnoustrojów.  Klasyfikacji czystych pomieszczeń dokonuje się w zależności od gałęzi przemysłu według  ISO 14644 lub standardów GMP/FDA. Daną klasę powietrza określa się przez podanie maksymalnej liczby cząstek o określonej średnicy.

Już podczas projektowania zwraca się uwagę na zminimalizowanie obecności, gromadzenia i osiadania cząstek mogących negatywnie wpływać na proces produkcji. Infrastruktura podlegająca takim wymogom obejmuje budynki, systemy klimatyzacji i dostarczania mediów oraz połączenia pomiędzy nimi. Norma ISO 14644 definiuje wymagania projektowania i konstrukcji czystych pomieszczeń i listę ważnych parametrów dla ich funkcjonowania.

Po zidentyfikowaniu Państwa potrzeb stworzymy indywidualny program szkolenia, adekwatny do Państwa przedsiębiorstwa i charakteru działalności.